331-999-0071

Lớp học rất kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên cho chức năng Cyber ​​Intelligence của bạn

Lớp học này bắt đầu với lịch sử của trí thông minh như một ngành nghề và sự phát triển của thế giới doanh nghiệp kỹ thuật số. Trên đường đi, mỗi học sinh nhận được hướng dẫn chất lượng và trải nghiệm thực tế với các công cụ OSINT ngày nay. Điều này là cần thiết cho bất kỳ ai mới làm quen với Cyber ​​Intelligence và miễn phí cho bất kỳ Hoạt động bảo mật nào trong doanh nghiệp của bạn. Lớp học này cung cấp cho sinh viên các nguồn lực và nguyên tắc cơ bản cần thiết để thiết lập tình báo mạng như một lực lượng vừa là bước tấn công chủ động vừa là cánh tay đóng góp tình báo chống lại nhóm lớn hơn của bạn.

Hãy liên hệ với Treadstone 71 Ngay hôm nay để đáp ứng mọi nhu cầu về Cyber ​​Intelligence của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY