331-999-0071

Lớp học tuyệt vời tiếp cận các khía cạnh cơ bản của nghề truyền thống

Khóa đào tạo về phân tích đã chuẩn bị cho tôi những nỗ lực trong thế giới thực. Phải nói rằng đây là một trong những lớp học tốt nhất mà tôi từng tham gia vì đã học nhiều từ SANS. SANS không so sánh. Ngày nay họ giống như một nhà máy đẳng cấp. Tài liệu khóa học Treadstone 71 là duy nhất, tập trung và kịp thời.

Hãy liên hệ với Treadstone 71 Ngay hôm nay để đáp ứng mọi nhu cầu về Cyber ​​Intelligence của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY