331-999-0071

Vệ tinh Israel Vệ tinh Iran

Thật kỳ lạ, theo hình ảnh được công bố, hoặc bản thân vệ tinh này có thiết kế tương tự như vệ tinh samon của Israel, có hình ảnh đồ họa trên tên lửa vệ tinh trên sứ giả tương tự như hình ảnh của vệ tinh Samson

Các bài viết Vệ tinh Israel Vệ tinh Iran xuất hiện đầu tiên trên The Cyber ​​Shafarat - Treadstone 71.


Đọc toàn bộ bài viết trên Treadstone 71Powered by Kreditvergleich

Hãy liên hệ với Treadstone 71 Ngay hôm nay để đáp ứng mọi nhu cầu về Cyber ​​Intelligence của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY