331-999-0071

T71PIR

Yêu cầu về Tình báo Đe dọa Mạng (CTI)

 Chúng tôi dự định hỗ trợ các đội tình báo về mối đe dọa mạng trong việc phát triển các yêu cầu tình báo thích hợp. Các biện pháp sau đây đưa ra các biện pháp cần thiết để xác định hiệu quả các yêu cầu tình báo, xác định ý định và năng lực của quốc gia-nhà nước và đối thủ / mối đe dọa, xem xét thông tin 'viên ngọc quý' của công ty do các nhóm khác cung cấp, kết hợp với phân loại thích hợp và ma trận mẫu. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn nỗ lực hoàn thiện chương trình thông minh của mình.

Tải về

Vui lòng cung cấp địa chỉ email hợp lệ để truy cập tải xuống của bạn.

Tiếp tục... ×

Hãy liên hệ với Treadstone 71 Ngay hôm nay để đáp ứng mọi nhu cầu về Cyber ​​Intelligence của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY