331-999-0071

Trò chơi trí tuệ trong Power Grid

Trò chơi trí tuệ trong lưới điện - Hành động không gian mạng và động học của Nga gây ra rủi ro

Các kiểu mua bất thường từ một công ty Nga bán PLC từ một công ty Đài Loan có lỗ hổng lớn trên trang web tải xuống phần mềm sản phẩm của họ. Điều gì có thể xảy ra?

Tải xuống tóm tắt

Vui lòng cung cấp địa chỉ email hợp lệ để truy cập tải xuống của bạn.

Tiếp tục... ×

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!