331-999-0071

Kiểm soát và kiểm duyệt tường thuật ở Nga

Cuộc chiến thông tin ở Nga không chỉ là chặn các trang web và đàn áp các nhà báo. Hệ thống này phức tạp hơn nhiều và được xây dựng theo cách mà các phương tiện truyền thông Nga chỉ nhận được thông tin về chủ đề Ukraine, Liên minh châu Âu, NATO và Hoa Kỳ từ các nguồn được phê duyệt trước. Và các cơ quan chuyên môn của chính phủ liên tục theo dõi xem liệu một quan điểm thay thế có xuất hiện trong không gian truyền thông hay không. Tải bản tóm tắt tại đây:

Kiểm soát và kiểm duyệt tường thuật ở Nga

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!