331-999-0071

PIR

Yêu cầu Thông minh Ưu tiên hầu như không tĩnh về bản chất. Họ được định hướng bởi các bên liên quan. Các chuyên gia tình báo nên làm theo các hướng dẫn trong tài liệu sau đây để hỗ trợ chuẩn bị và quản lý các yêu cầu tình báo. PIR có thể có các thành phần công nghệ nhưng chúng không nên bị chi phối bởi các chỉ số thỏa hiệp (IoC). IoC giúp xác định hoạt động độc hại đã có trong môi trường của bạn và phải phù hợp với các hành động vệ sinh mạng. Tải xuống tệp bên dưới. 

Tải về

Vui lòng cung cấp địa chỉ email hợp lệ để truy cập tải xuống của bạn.

Tiếp tục... ×

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!