331-999-0071

Truyền thống trí tuệ và chiến tranh nhận thức

Điều hành mạng & thông tin - Khóa học lãnh đạo

Vai trò của người lãnh đạo hoạt động thông tin và mạng (C&IO) rất đa dạng, kết hợp chuyên môn kỹ thuật với lập kế hoạch chiến lược, quản lý nhóm và cân nhắc về đạo đức. Giám sát toàn bộ các hoạt động được mô tả trong khóa học, người lãnh đạo này là người nắm giữ nhiều yếu tố khác nhau của hoạt động mạng lại với nhau. Khóa học này kết hợp hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến bằng cách sử dụng phương pháp kết hợp để chuẩn bị cho khả năng lãnh đạo hoạt động.

Về nhiệm vụ hàng ngày, lãnh đạo C&IO bắt đầu bằng việc xem xét các kế hoạch Yêu cầu Tình báo (IR) và phối hợp với các sĩ quan tình báo và nhà phân tích. Họ đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập phù hợp với mục tiêu của hoạt động. Đánh giá rủi ro là một nhiệm vụ quan trọng khác; người lãnh đạo xem xét các hoạt động đang diễn ra để phát hiện các lỗ hổng, xác định rủi ro và phát triển hoặc điều chỉnh các chiến lược giảm thiểu. Họ cũng phân bổ nguồn lực hàng ngày, đảm bảo triển khai tối ưu tài sản con người và công nghệ. Người lãnh đạo luôn tham gia vào các cuộc họp nhóm để theo dõi tiến độ hoạt động và đưa ra hướng dẫn. Những nhiệm vụ hàng ngày này liên quan đến việc liên lạc liên tục với nhiều bộ phận khác nhau, cập nhật quy trình của đối phương và điều chỉnh Chiến thuật, Kỹ thuật và Quy trình (TTP) nếu cần.

Tìm hiểu thêm và đăng ký!

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!