331-999-0071

Treadstone 71 tại RSA

Lừa dối, xuyên tạc, không trung thực là cốt lõi của các bài đăng trên mạng xã hội. Đối thủ của chúng ta sử dụng những phương pháp này để dựng lên những câu chuyện tạo ra ảo tưởng nhằm khiến chúng ta bị chia rẽ. Buổi nói chuyện sẽ đề cập đến các phương pháp chống lại thông điệp của họ trong khi áp dụng các chiến thuật này để bảo vệ tổ chức và thương hiệu của chính bạn. Chuyển từ trí thông minh sang phản gián là bước tự nhiên tiếp theo trong quá trình tiến hóa của chúng ta.

Mục tiêu học tập:
1: Tìm hiểu về các phương pháp đánh lừa đối thủ của Nga.
2: Học các chiến thuật sử dụng kỹ thuật memetic.
3: Học cách chống lại các phương pháp của đối thủ.

Phản gián mạng — Lừa dối, Xuyên tạc, Không trung thực

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!